ماه‌ منیر
ماه‌ منیر
25,063

ماه‌ منیر

25,063
ماه‌ منیر
' ۱:۳۷
25,064
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

شبکه
خلاصه این برنامه

داستان ماه منیر داستان زن ساده روستایی است که برای معالجه به خانه پسر برادرش در تهران می آید اما تقابل زندگی ساده وی با زندگی پیچیده ی شهری و پیشرفته اتفاقات جالبی را بوجود می آورد ...

ماه‌ منیر
25,064
۱:۳۷'
ماه‌ منیر
خلاصه این برنامه

بیشتر
25,064
۱:۳۷ '