نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
رنج و گنج
رنج و گنج
مستند
دانش و اقتصاد

رنج و گنج

۴۰۹
زبان
خلاصه این برنامه