نتایج برنامه‌ها
نتایج قسمت برنامه‌ها
سفره‌های نور
سفره‌های نور
مستند
اجتماعی

سفره‌های نور

۵,۷۵۴
زبان
خلاصه این برنامه

 روایتگر داستان دانشجوی آلمانی در رشته روزنامه نگاری است که پیرو توصیه مقام معظم رهبری به جوانان اروپا و آمریکا ، تصمیم گرفت در مورد دین اسلام شناخت پیدا کند . این برنامه از چگونگی انتخاب ایران جهت شناخت اسلام و مسلمانان  می گوید .این دانشجو ی آلمانی از یکی از دوستان ایرانی خود در دانشگاه سوربن کمک می گیرد تا به ایران سفر کند این برنامه در هر قسمت به خاطرات  این دانشجوی آلمانی در گفت وگو با مبلغین اسلامی می پردازد