از سراسر ایران
از سراسر ایران
236,492

از سراسر ایران

236,492
دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه تلویزیونی از سراسر ایران که با محوریت مسائل فرهنگی و اجتماعی از شبکه خبر به روی آنتن می رود. در برنامه تلوزیونی از سراسر ایران در هر قسمت از برنامه مسائل متنوعی مطرح و بررسی می شود. بررسی صنایع دستی اصیل ایرانی، کارآفرینی در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری از مسائل مطرح شده در برنامه های گذشته از سراسر ایران بوده است. علاقه مندان به برنامه از سراسر ایران می توانند این برنامه را همزمان بصورت آنلاین از طریق تلوبیون در هر زمان و مکان مشاهده کنند.

خلاصه این برنامه

بیشتر