ژنویو
ژنویو
2,465

ژنویو

2,465
دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

دو دوست که ماشین قدیمی دارند، در جشن بزرگ ماشینهای قدیمی شرکت می کنند،بعد از پایان جشن آنها تصمیم می گیرند برای اینکه نشان بدهند ماشین کدام یک بهتر است تا لندن با هم مسابقه دهند ولی در بین راه برایشان اتفاقاتی می افتد ...

ژنویو
2,467
۵۷'
ژنویو
خلاصه این برنامه

بیشتر
2,467
۵۷ '