خراش
خراش
۷۳۳

خراش

۷۳۳
ژانر

ملودرام

شبکه
ژانر

ملودرام

شبکه
خلاصه این برنامه

داستان زنی است به نام روشنک که به اتهام اختلاس به حبس محکوم شده است. بعد از گذشت دو سال و اثبات بی گناهی اش، او از زندان آزاد می شود. حالا روشنک در پی احقاق حق از دست رفته اش است.

خلاصه این برنامه

بیشتر