دنیای بهتر
دنیای بهتر
51,206

دنیای بهتر

51,206
دنیای بهتر
' ۱:۲۴
51,206
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم درمورد امیر علی پسر بچه ده ساله‌ است که برای انجام تکلیف درس اجتماعی‌‌ اش به این نتیجه می‌ رسد که اگر به سه نفر خوبی کند و به جای خوبی او، هریک از آن سه نفر در حق سه نفر دیگر خوبی کنند دنیا جای بهتری می شود و ...

دنیای بهتر
51,206
۱:۲۴'
دنیای بهتر
خلاصه این برنامه

بیشتر
51,206
۱:۲۴ '