دنیای بهتر
دنیای بهتر
۳۹,۹۱۲

دنیای بهتر

۳۹,۹۱۲
دنیای بهتر
' ۱:۲۴
۳۹,۹۰۴
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم درمورد امیر علی پسر بچه ده ساله‌ است که برای انجام تکلیف درس اجتماعی‌‌ اش به این نتیجه می‌ رسد که اگر به سه نفر خوبی کند و به جای خوبی او، هریک از آن سه نفر در حق سه نفر دیگر خوبی کنند دنیا جای بهتری می شود و ...

دنیای بهتر
۳۹,۹۰۴
۱:۲۴'
دنیای بهتر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۹,۹۰۴
۱:۲۴ '