دسته بندی

خبر

شبکه
دسته بندی

خبر

شبکه
خلاصه این برنامه

شبکه بین المللی خبر با تدارک برنامه تیتر امشب سازمان بازرسی کل کشور را مورد بررسی قرار می دهد. ناصر سراج، رئیس سازمان بازرسی کشور در برنامه تیتر امشب شبکه خبر درباره عملکرد این نهاد توضیح می دهد. برنامه تیتر امشب ساعت 22:15 به روی آنتن شبکه خبر می رود. همچنین می توانید برنامه تیتر امشب را همزمان از طریق تلوبیون مشاهده کنید و اگر در این زمان موفق به مشاهده برنامه نشدید می‌توانید در هر زمان و هر مکانی به صورت آنلاین آن را مشاهده کنید.