روزی مرا دوست خواهی داشت
روزی مرا دوست خواهی داشت
2,535

روزی مرا دوست خواهی داشت

2,535
روزی مرا دوست خواهی داشت
' ۱:۲۵
2,536
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

کشور سازنده

ایران

ژانر

خانوادگی

کشور سازنده

ایران

خلاصه این برنامه

مجید دست قشنگ از کاشیکاران ماهر مشهد است. او پس از افتادن از داربست مشکل جسمی  پیدا می کند و به همین دلیل اعتقاداتش کمرنگ شده و به دزدی رو می آورد .. مادر نصیحتش می کند و از او می خواهد به امام رضا (ع) توسل جوید. در شبی که او و دوستانش برای دزدی بزرگی دست به کار می شوند. مجید بر اثر اتفاقی منصرف شده به روستایی که استادش آنجا مشغول کاشیکاری امامزاده ای است می رود و...

خلاصه این برنامه

بیشتر