کی ۲۰
کی ۲۰
11,204

کی ۲۰

11,204
کی ۲۰
' ۱:۴۴
11,207
تماشا کنید
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

شخصی بنام کی 20 در جامعه ژاپن وجود دارد که تمام چیزهای با ارزش طبقه مرفه را به یغما می برد و پلیس به هیچ عنوان نمی تواند او را دستگیر کند . او که در واقع کارآگاه معروف آلکچی می باشد یک پاپوش برای راندو ستاره سیرک درست میکند تا او را به عنوان کی 20 دستگیر کنند و...

کی ۲۰
11,207
۱:۴۴'
کی ۲۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
11,207
۱:۴۴ '