کی ۲۰
کی ۲۰
۹,۶۰۶

کی ۲۰

۹,۶۰۶
کی ۲۰
' ۱:۴۴
۹,۵۵۱
تماشا کنید
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

شبکه
خلاصه این برنامه

شخصی بنام کی 20 در جامعه ژاپن وجود دارد که تمام چیزهای با ارزش طبقه مرفه را به یغما می برد و پلیس به هیچ عنوان نمی تواند او را دستگیر کند . او که در واقع کارآگاه معروف آلکچی می باشد یک پاپوش برای راندو ستاره سیرک درست میکند تا او را به عنوان کی 20 دستگیر کنند و...

کی ۲۰
۹,۵۵۱
۱:۴۴'
کی ۲۰
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹,۵۵۱
۱:۴۴ '