به خاطر سوگند
به خاطر سوگند
۲,۳۵۱

به خاطر سوگند

۲,۳۵۱
به خاطر سوگند
' ۱:۱۸
۲,۳۵۴
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

حمید جوانی است که در آستانه ازدواج با دختری به نام سوگند قرار دارد؛ اما به هر دری که می‌زند، موفق به یافتن کار مناسبی نمی‌شود. خانواده سوگند به حمید فرصتی یک ماهه می‌دهند تا اگر نتواند در این مدت تغییری در شرایط کارش ایجاد کند، نامزدی آنان را بر هم بزنند. از طرفی دوستان بزهکار حمید که از شرایط نابسامان او مطلع هستند، وی را وسوسه می‌کنند تا قدم در راه خلاف گذاشته و در سرقتی با آنان همکاری نماید . . . .

به خاطر سوگند
۲,۳۵۴
۱:۱۸'
به خاطر سوگند
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲,۳۵۴
۱:۱۸ '