نقطه سر خط
نقطه سر خط
6,801

نقطه سر خط

6,801
نقطه سر خط
' ۱:۳۲
6,802
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

با واژگون شدن ماشین انتقال مجرمان به زندان، چهار زندانی که دستها و پاهایشان با غل و زنجیر به هم بسته شده است، میگریزند. به این ترتیب این چهار تن تلاش میکنند تا خود را از این وضعیت نجات داده و از راه دریا و به طور غیر قانونی از کشور خارج شوند . . .

نقطه سر خط
6,802
۱:۳۲'
نقطه سر خط
خلاصه این برنامه

بیشتر
6,802
۱:۳۲ '