افسانه ببر بزرگ جنگل
افسانه ببر بزرگ جنگل
57,620

افسانه ببر بزرگ جنگل

57,620
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آلمان

ژانر

انیمیشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آلمان

خلاصه این برنامه

تعدادی شیردریایی به یک گروه پنگوئن حمله کرده و تعدادی از تخم های آنها را به آب میریزند و بقیه را نگه می دارند تا پنگوئن ها برای حفظ تخم هایشان برای غذای شیرها، ماهی بگیرند. یکی از تخم ها که به آب افتاده توسط یک ببر نگهداری و بزرگ می شود. این پنگوئن پوست خود را شبیه ببر رنگ می کند و وقتی اتفاقی متوجه می شود که چه اتفاقی برای پنگوئن ها افتاده به کمک دو قورباغه و یک گراز و یک گوریل خود را به آنها رسانده و با طرح یک نقشه حساب شده، هم تخم ها را نجات می دهد و هم شیردریایی ها را شکست می دهد.

خلاصه این برنامه

بیشتر