معجزه‌ گر
معجزه‌ گر
۲۷,۶۹۷

معجزه‌ گر

۲۷,۶۹۷
معجزه‌ گر
' ۱:۱۶
۲۷,۴۲۵
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

آن سالیون مسئولیت آموزش زبان اشاره به هلن کلر، دخترک کور و کر یک خانوادهٔ مرفه آلابامایی را به عهده می‌ گیرد. وظیفه ای طاقت‌ فرسا و ظاهراً ناممکن که آن پس از طی فراز و نشیب‌ های بسیار از عهدهٔ آن بر می آید و ...

معجزه‌ گر
۲۷,۴۲۵
۱:۱۶'
معجزه‌ گر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۷,۴۲۵
۱:۱۶ '