معجزه‌ گر
معجزه‌ گر
42,652

معجزه‌ گر

42,652
معجزه‌ گر
' ۱:۱۶
42,652
تماشا کنید
ژانر

ملودرام

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

ملودرام

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

آن سالیون مسئولیت آموزش زبان اشاره به هلن کلر، دخترک کور و کر یک خانوادهٔ مرفه آلابامایی را به عهده می‌ گیرد. وظیفه ای طاقت‌ فرسا و ظاهراً ناممکن که آن پس از طی فراز و نشیب‌ های بسیار از عهدهٔ آن بر می آید و ...

معجزه‌ گر
42,652
۱:۱۶'
معجزه‌ گر
خلاصه این برنامه

بیشتر
42,652
۱:۱۶ '