فراربزرگ
فراربزرگ
۱۰,۱۱۴

فراربزرگ

۱۰,۱۱۴
فراربزرگ
' ۲:۱۹
۱۰,۱۵۳
تماشا کنید
ژانر

کمدی

ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

کمدی

ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در ماههای پایانی حکومت ظالم و ستمگر پهلوی کمیته ای به دستور آمریکا و بصورت پنهانی تشکیل شده است تا راههای مقابله با قیام مردمی و از طرف دیگر ماندگاری حکومت پهلوی را بررسی کند و در جلسات این کمیته راهکارهایی مانند دولت آشتی ملی -دولت نظامی -مخالف شدن بعضی از نمایندگان مجلس و تبرئه کردن شاه و مقصر جلوه دادن اطرافیان او و…مطرح میشد

فراربزرگ
۱۰,۱۵۳
۲:۱۹'
فراربزرگ
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۰,۱۵۳
۲:۱۹ '