فراربزرگ
فراربزرگ
13,767

فراربزرگ

13,767
فراربزرگ
' ۲:۱۹
13,774
تماشا کنید
ژانر

کمدی

ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

کمدی

ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

در ماههای پایانی حکومت ظالم و ستمگر پهلوی کمیته ای به دستور آمریکا و بصورت پنهانی تشکیل شده است تا راههای مقابله با قیام مردمی و از طرف دیگر ماندگاری حکومت پهلوی را بررسی کند و در جلسات این کمیته راهکارهایی مانند دولت آشتی ملی -دولت نظامی -مخالف شدن بعضی از نمایندگان مجلس و تبرئه کردن شاه و مقصر جلوه دادن اطرافیان او و…مطرح میشد

فراربزرگ
13,774
۲:۱۹'
فراربزرگ
خلاصه این برنامه

بیشتر
13,774
۲:۱۹ '