ژرفا
ژرفا
4,099

ژرفا

4,099
دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
دسته بندی

سیاسی و تاریخی

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه "ژرفا"  گفتگویی اختصاصی با مسئولان ورزشی کشوراست که به نوعی به ذکر تاریخ شفاهی ورزش در دوران انقلاب و پس از آن می پردازد. این برنامه علاوه بر پرداختن به بیوگرافی میهمانان خود به ذکر خاطرات دوران تصدی آنها و چالش های موجود در ورزش کشور نیز می پردازد.

خلاصه این برنامه

بیشتر