نوازمبلا
نوازمبلا
۲۱,۲۸۲

نوازمبلا

۲۱,۲۸۲
نوازمبلا
' ۱:۲۵
۲۱,۲۰۳
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
خلاصه این برنامه

هلند پس از جنگ با امپراطوری اسپانیا ورشکست شده بود و برای بقاء، نیازمند به تجارت با خاور دور بود. مشکل اصلی مسیر رسیدن بود، چون کشتی هلندی قبلی که سعی داشته با ناوگانش از محاصره اسپانیا بگذرد موفق نمی‌شود و هیچگاه باز نمی‌گردد. پس پلانسیوس از ناخدا بارنتز می‌خواهد تا از سمت شمال شرق برای عبور از نوا زمبلا آماده شود تا راهی برای رسیدن به هندوستان بیابد. 

نوازمبلا
۲۱,۲۰۳
۱:۲۵'
نوازمبلا
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲۱,۲۰۳
۱:۲۵ '