نوازمبلا
نوازمبلا
23,235

نوازمبلا

23,235
نوازمبلا
' ۱:۲۵
23,235
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

هلند

شبکه
خلاصه این برنامه

هلند پس از جنگ با امپراطوری اسپانیا ورشکست شده بود و برای بقاء، نیازمند به تجارت با خاور دور بود. مشکل اصلی مسیر رسیدن بود، چون کشتی هلندی قبلی که سعی داشته با ناوگانش از محاصره اسپانیا بگذرد موفق نمی‌شود و هیچگاه باز نمی‌گردد. پس پلانسیوس از ناخدا بارنتز می‌خواهد تا از سمت شمال شرق برای عبور از نوا زمبلا آماده شود تا راهی برای رسیدن به هندوستان بیابد. 

نوازمبلا
23,235
۱:۲۵'
نوازمبلا
خلاصه این برنامه

بیشتر
23,235
۱:۲۵ '