قانون شکن
قانون شکن
۳,۲۶۶

قانون شکن

۳,۲۶۶
قانون شکن
' ۱:۱۳
۳,۰۹۱
تماشا کنید
ژانر

اکشن

ژانر

ترسناک

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

بریتانیا

شبکه
ژانر

اکشن

ژانر

ترسناک

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

بریتانیا

شبکه
خلاصه این برنامه

استن دانشجوی آفریقایی با آمدن به آمریکا درحالیکه از وارد شدن به یک جامعه دمکراتیک بسیار خوشجال بود، مشغول کارهای انتخاباتی برای یک سناتور بسیار بانفوذ میشود. طی این دوران پی به فعالیت های مشکوکی در رابطه با کشور خودش می برد که این اطلاعات میتواند به قیمت جانش تمام شود...

قانون شکن
۳,۰۹۱
۱:۱۳'
قانون شکن
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳,۰۹۱
۱:۱۳ '