مسافران -قسمت ۲
مسافران -قسمت ۲
۳۹,۰۲۱

مسافران -قسمت ۲

۳۹,۰۲۱
مسافران -قسمت ۲
' ۱:۵۴
۳۹,۰۲۱
تماشا کنید
ژانر

کمدی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

ژانر

کمدی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

خلاصه این برنامه

مسافران داستان موجودات فضایی است که قصد تصرف زمین را داشته و جهت کسب اطلاعات چند نفر از متخصصان خود را به زمین فرستاده اند .

مسافران -قسمت ۲
۳۹,۰۲۱
۱:۵۴'
مسافران -قسمت ۲
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۹,۰۲۱
۱:۵۴ '