سینما زندگی
سینما زندگی
1,256

سینما زندگی

1,256
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

با نگاهی موشکافانه همه وقایع جشنواره مردمی عمار را مورد بررسی قرار داده و اکران‌های مردمی در مساجد، پایگاه‌های بسیج و مدارس در شهرهای مختلف را معرفی می‌کند.

خلاصه این برنامه

بیشتر