سینما مردم
سینما مردم
۳,۳۱۷

سینما مردم

۳,۳۱۷
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

به موضوعات اصلی مردم در سینمای انقلاب با محوریت جشنواره عمار می پردازد.

خلاصه این برنامه

بیشتر