جين اير
جين اير
۴,۳۱۰

جين اير

۴,۳۱۰
قسمت ۴
' ۳۶
۱,۴۰۲
قسمت ۴
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

جین پس از از دست دادن خانواده اش در محیط خشک و خشن پرورشگاه بزرگ می‌شود. او بعد از مدتی به عنوان معلم به خانه‌ای اشرافی می‌رود، ارباب خانه آقای روچستر به تدریج به او علاقه مند می‌شود

قسمت ۴
۱,۴۰۲
۳۶'
قسمت ۴
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۴۰۲
۳۶ '