ندای درون
ندای درون
10,289

ندای درون

10,289
ندای درون
' ۱:۲۷
10,289
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

نیل والش مرد میانسالی است که دچارتصادف رانندگی شده و گردنش می شکند. او که باید تا مدتها ازانجام کارسنگین خودداری کند، شغلش را ازدست می دهد و قادربه پیدا کردن کاری مطابق با آمادگی بدنیش نمی باشد. پس ازمدتی خانه و زندگی خود را ازدست می دهد و به کیسه خوابهای اطراف شهرمی پیوندد تا اینکه در شرایط بسیار سخت خدا با او سخن می گوید و در حقیقت خدا از درون او به صورت نداهای درونی با او گفتگویی را آغاز می کند و نیل مثل پیامبری آنها را می نویسد و در اختیار مردم قرار می دهد و از محل فروش کتابش به ثروت زیادی دست پیدا می کند و ...

ندای درون
10,289
۱:۲۷'
ندای درون
خلاصه این برنامه

بیشتر
10,289
۱:۲۷ '