ندای درون
ندای درون
۷,۱۵۶

ندای درون

۷,۱۵۶
ندای درون
' ۱:۲۷
۷,۱۱۸
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

نیل والش مرد میانسالی است که دچارتصادف رانندگی شده و گردنش می شکند. او که باید تا مدتها ازانجام کارسنگین خودداری کند، شغلش را ازدست می دهد و قادربه پیدا کردن کاری مطابق با آمادگی بدنیش نمی باشد. پس ازمدتی خانه و زندگی خود را ازدست می دهد و به کیسه خوابهای اطراف شهرمی پیوندد تا اینکه در شرایط بسیار سخت خدا با او سخن می گوید و در حقیقت خدا از درون او به صورت نداهای درونی با او گفتگویی را آغاز می کند و نیل مثل پیامبری آنها را می نویسد و در اختیار مردم قرار می دهد و از محل فروش کتابش به ثروت زیادی دست پیدا می کند و ...

ندای درون
۷,۱۱۸
۱:۲۷'
ندای درون
خلاصه این برنامه

بیشتر
۷,۱۱۸
۱:۲۷ '