ویلی گنجشکه
ویلی گنجشکه
1,137

ویلی گنجشکه

1,137
ویلی گنجشکه
' ۱:۰۹
1,137
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 پسری به نام ویلی با خواهر و مادرش در آپارتمانی زندگی می کند. او در تخیلات خود با گربه خانگی زیاد بازی می کند و گاه او را اذیت می کند و دائم او را دنبال می کند تا اینکه روزی قصد اذیت کردن و زدن گنجشکی را دارد، ولی تیرش به هدف نمی خورد و ...

خلاصه این برنامه

بیشتر
1,137
۱:۰۹ '