قهرمان دوست داشتنی
قهرمان دوست داشتنی
1,351

قهرمان دوست داشتنی

1,351
قهرمان دوست داشتنی
' ۱:۰۰
1,352
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

جانی، یک کوالای سفید رنگ است که توسط دوستانش مورد تمسخر واقع می شود. او جنگل کوالاها را ترک می کند و سفری را آغاز می‌کند. در ابتدا با یک میمون گنگ و یک موش صحرایی آشنا می شود . جانی با آنها به سیرک می رود و در سیرک مشغول به کار می شود. اما پس از مدتی دیگر مورد توجه مردم نیست، پس سیرک را ترک می‌کند. موش صحرایی و میمون نیز با او همراه می شوند. آنها به جنگلی می رسند، اما به محض ورود می‌بینند که اهالی جنگل موردحمله گرگ ها واقع شده اند و در حال مبارزه با آنها هستند.

خلاصه این برنامه

بیشتر