خط شکن-۱
خط شکن-۱
۶۳۰

خط شکن-۱

۶۳۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

داستان خانواده مرفه و از هم گسیخته ای را روایت می کند.کورش فرزند ارشد عتیقه فروشی به نام جاوید است، این جوان عاصی و سرکش خواننده ای تازه کار است که قصد دارد اولین آلبومش را مجوز بگیرد ،اما به دلایلی مجوز به او داده نمی شود، وی تصمیم می گیرد به همراه همسرش نازنین به آمریکا برود، جاوید که مخالف است سعی میکند نظر او را تغییر دهد به همین خاطر به او کمک مالی نمی کند و ...

خلاصه این برنامه

بیشتر