ربوده شده
ربوده شده
6,957

ربوده شده

6,957
ربوده شده
' ۲:۱۵
6,961
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

بریتانیا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

بریتانیا

شبکه
خلاصه این برنامه

دیوید روستا زاده ساده ای است که پدر خود را در یک حادثه سقوط درخت از دست داده است. پدر، قبل از مرگ به دیوید میگوید که او از خاندان شاوز است نه یک رعیت ساده و دیوید باید نزد عموی خود برود و سهم خود را از میراث خانوادگی طلب کند. دیوید که پسر خوش قلبی است برای عمل به وصیت پدر عازم سفر می شود و عموی خود را می یابد .عمو که مرد خبیثی است با ترفند او را به عنوان برده به یک ناخدا می فروشد و...

ربوده شده
6,961
۲:۱۵'
ربوده شده
خلاصه این برنامه

بیشتر
6,961
۲:۱۵ '