سایه پدر
سایه پدر
۸,۷۲۲

سایه پدر

۸,۷۲۲
سایه پدر
' ۱:۲۴
۸,۷۱۶
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

مادر خانواده به رحمت خدا رفته است و دختر سعی دارد به نحوی اسباب رضایت پدرش را فراهم سازد تا مبادا فکر ازدواج و تجدید فراش به ذهن پدرش خطور کند. او که نگران است که کسی نیست که جای مادرش را بگیرد سعی می کند با آشپزی کردن که چندان هم در این کار موفق نیست رضایت پدر و همسرش را جلب کند، ولی موفق نمی شود.

سایه پدر
۸,۷۱۶
۱:۲۴'
سایه پدر
خلاصه این برنامه

بیشتر
۸,۷۱۶
۱:۲۴ '