شاهزاده و گدا
شاهزاده و گدا
۴۴,۹۱۸

شاهزاده و گدا

۴۴,۹۱۸
شاهزاده و گدا
' ۱:۴۷
۴۴,۸۴۷
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

ادوارد ششم ولیعهد هنرى هشتم شاه انگلستان ، از زندگى تشریفاتى در دربار به تنگ آمده است و زمانى که با پسر بچه اى ولگردى رو به رو مىی شود که شباهت بسیارى به یک دیگر دارند تصمیم مى& گیرد به جاى او به میان مردم برود و پسر بچه در عوض در دربار بماند. برای دیدن آنچه که در زندگی دیگری است.

شاهزاده و گدا
۴۴,۸۴۷
۱:۴۷'
شاهزاده و گدا
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴۴,۸۴۷
۱:۴۷ '