زمانی برای ایستادن
زمانی برای ایستادن
۲۷۶

زمانی برای ایستادن

۲۷۶
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

امید جوان متمولی است که به خاطر مخالفت‌های پدرش برای ازدواج با لیلا، خانه را ترک کرده و شرط بازگشتش را رفتن به خواستگاری او مطرح می‌کند. به این ترتیب پدر امید، لیلا را که یک سال است برایش کار می‌کند، نزد خود فراخوانده و به او می‌گوید که فردا برای خواستگاریش، به خانه آنها می‌آیند. او به لیلا وعده مال داده و قول می‌دهد تا وضعیت زندگیشان را بهبود بخشد؛ اما تنها در صورتی که او به امید جواب منفی بدهد . . .

خلاصه این برنامه

بیشتر