بازگشت
بازگشت
۸,۶۱۹

بازگشت

۸,۶۱۹
بازگشت
' ۱:۵۳
۸,۶۰۶
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

پس از به توپ بستن مجلس در دوران محمد علی شاه قاجار ، نامدار جوان بازرگان پسر مرحوم حاج عزیز بزاز به زادگاهش لرستان باز می گردد تا شغل پدر را ادامه دهد . وی به سراغ بدهکاران پدر می رود ، ولی در جمع آوری طلب ها دچار مشکل می شود . امیر افخم حاکم بروجرد که با زندانی کردن سید جمال  واعظ مشروطه خواه از طرف مردم تحت فشار می باشد، با درخواست تهران مبنی بر پرداخت پیش از موعد خراج سالیانه مواجه می گردد. او به دنبال شخصی جهت تأمین خراج شهر می باشد که ....  

بازگشت
۸,۶۰۶
۱:۵۳'
بازگشت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۸,۶۰۶
۱:۵۳ '