نیل در خون(شبکه افق)
نیل در خون(شبکه افق)
۱۱,۵۶۷

نیل در خون(شبکه افق)

۱۱,۵۶۷
قسمت ۱۳
' ۴۳
۱,۱۲۱
قسمت ۱۳
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

مصر

شبکه
ژانر

تاریخی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

مصر

شبکه
خلاصه این برنامه

' حمله از مصر و سرزمین مبارزه و مقاومت در برابر اشغال کشور خود را ناپلئون استعمارگران فرانسوی است.

قسمت ۱۳
۱,۱۲۱
۴۳'
قسمت ۱۳
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱,۱۲۱
۴۳ '