خط باریک
خط باریک
۲,۱۱۳

خط باریک

۲,۱۱۳
خط باریک
' ۱:۲۵
۲,۰۹۹
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

در آخرین عملیات رزمندگان اسلام چند منطقه استراتژیک فتح می شود و نیروهای بعثی به دنبال فرصتی هستند تا آن مناطق را پس بگیرند. گروهان شناسایی تیپ مستقر در خط مقدم ماموریت می یابد تا با نفوذ به قلب دشمن از تحرکات جدید بعثی ها اطلاعات جمع آوری کند. دانیال، فرمانده گردان زمانی که خود و همرزمانش را در حلقه محاصره دشمن می یابد برادر خود ، فرمانده توپخانه را مجاب می کند تا منطقه ای را که ارتش صدام در آن مستقر شده و از قضا خود نیز آنجا گرفتار شده را زیر آتش بگیرد.

خط باریک
۲,۰۹۹
۱:۲۵'
خط باریک
خلاصه این برنامه

بیشتر
۲,۰۹۹
۱:۲۵ '