در میان ما
در میان ما
۷۹۲

در میان ما

۷۹۲
در میان ما
' ۱:۰۷
۷۹۲
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

در مورد پسری به نام الکساندر است که در یک روز آفتابی در حالی که مشغول بازی است؛ از مکانی بلند سقوط می‌کند و به کما می‌رود. پزشکان در پی عمل‌های متعدد تنها موفق می‌شوند جلوی خونریزی او را بگیرند و...

در میان ما
۷۹۲
۱:۰۷'
در میان ما
خلاصه این برنامه

بیشتر
۷۹۲
۱:۰۷ '