دنیای وارونه
دنیای وارونه
۸۳۰

دنیای وارونه

۸۳۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 پسر بچه ایی به نام آلن که در سیارک زندگی می کند با دخترکی همسن و سال خود به نام هلن آشنا شده که در سیاره زندگی می کند. نیروی جاذبه سیاره و سیارک به نوعی بر هم تاثیر می گذارد که این دو جرم آسمانی درست به صورت وارونه نسبت به هم قرار می گیرند. این وارونگی سبب می شود که مردم سیاره و سیارک نیز ارتباط خود را با هم قطع کنند. آلن که همبازی خوبی برای هلن شده است یک روز توسط پلیس سیاره هدف گلوله قرار می گیرد تا ارتباطش با هلن بکلی قطع شود. 10 سال پس از این ماجرا، آلن که به یک دانشمند جوان تبدیل شده است در تلویزیون مصاحبه ای از هلن می بیند و متوجه می شود که ...

خلاصه این برنامه

بیشتر