پایان بی گناهی
پایان بی گناهی
۳۱۰

پایان بی گناهی

۳۱۰
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 جو یونبا از طرفداران صلح در کشور کنگو به دلیل قتل عام و جنگ های داخلی که با تحریک کشورهای غربی در کشورش به پا شده به کشور انگلیس پناهنده می شود و به عنوان نگهبان در یک بانک مشغول به کار میشود تا اینکه گروهی تبهکار زن و پسر او را گروگان می گیرند و از جو می خواهند که ...

خلاصه این برنامه

بیشتر