تپه پیلگریم
تپه پیلگریم
۴۰۸

تپه پیلگریم

۴۰۸
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

این فیلم، زندگی یک کشاورز دامدار ایرلندی را به نمایش درآورده که به تنهایی در مزرعه‌اش زندگی می‌کند و از پدر ازکاراُفتاده‌اش در اتاقی در خانه نگهداری می‌کند. او گله‌ای گاو دارد که یکی از اصلی‌ترین منابع درآمد او هستند که متوجه می‌شود به بیماری سل مبتلا شده‌اند و ماموران کشاورزی ایرلند آنها با خود می‌برند.

خلاصه این برنامه

بیشتر