خبرچین
خبرچین
۱۶۳,۸۳۰

خبرچین

۱۶۳,۸۳۰
خبرچین
' ۱:۴۱
۱۶۳,۰۱۴
تماشا کنید
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
ژانر

اکشن

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

آمریکا

شبکه
خلاصه این برنامه

<p> پدری بعد از اینکه برای پسرش در یک معامله مواد مخدر پاپوش دوخته شده و به زندان می افتد، برای آزاد کردن وی قبول می کند تا به عنوان یک مامور مخفی با نیروی مبارزه با مواد مخدر همکاری کند و...</p>

خبرچین
۱۶۳,۰۱۴
۱:۴۱'
خبرچین
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۶۳,۰۱۴
۱:۴۱ '