پیمان سخت
پیمان سخت
۴۵۳

پیمان سخت

۴۵۳
پیمان سخت
' ۱:۱۹
۴۵۳
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

آدم ربایان که بچه‌ها را دزدیده و به قتل می‌رسانند، توسط پلیس دستگیر ولی به دلیل احکام ناعادلانه دادگاه‌های آمریکا از زندان آزاد می‌شوند, آدم ربایان توسط شخصی ناشناس به قتل می‌رسند و پلیس به دنبال شخص ناشناس است.

پیمان سخت
۴۵۳
۱:۱۹'
پیمان سخت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۴۵۳
۱:۱۹ '