منتظران ظهور
منتظران ظهور
۳۰۶,۳۹۰

منتظران ظهور

۳۰۶,۳۹۰
۲۰ تیر ۱۳۹۹
' ۲:۰۶
۹۷۱
۲۰ تیر ۱۳۹۹
دسته بندی

مذهبی

شبکه
دسته بندی

مذهبی

شبکه
خلاصه این برنامه

برنامه منتظران ظهور برنامه ای است که در استان های مختلف تهیه می شود و سخنرانی های مذهبی در مورد ظهور و مناجات و توسل به خداوند و ... می شود. منتظران ظهور از شبکه یک سیما پخش می شود. همچنین می توانید منتظران ظهور را همزمان از طریق تلوبیون مشاهده کنید و اگر در این زمان موفق به مشاهده برنامه نشدید می‌توانید در هر زمان و هر مکانی به صورت آنلاین آن را مشاهده کنید.

۲۰ تیر ۱۳۹۹
۹۷۱
۲:۰۶'
۲۰ تیر ۱۳۹۹
خلاصه این برنامه

بیشتر
۹۷۱
۲:۰۶ '