کودک مریخی
کودک مریخی
1,422

کودک مریخی

1,422
کودک مریخی
' ۱:۲۶
1,426
تماشا کنید
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دیوید گُلدون نویسنده داستان های علمی تخیلی است که دو سال پیش از همسرش جدا شده و به شدت احساس تنهایی می کند. او با پسر شش ساله ای به نام دنیز آشنا می شود.

کودک مریخی
1,426
۱:۲۶'
کودک مریخی
خلاصه این برنامه

بیشتر
1,426
۱:۲۶ '