حوضچه کوچک
حوضچه کوچک
3,763

حوضچه کوچک

3,763
حوضچه کوچک
' ۱:۱۴
3,763
تماشا کنید
ژانر

تاریخی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

کره جنوبی

شبکه
ژانر

تاریخی

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی خارجی

کشور سازنده

کره جنوبی

شبکه
خلاصه این برنامه

 داستان فیلم در طول جنگ کره در مورد روستاهای کوچکی است که به عنوان محل عقب نشینی سربازهای آمریکایی تخلیه می شد و …

حوضچه کوچک
3,763
۱:۱۴'
حوضچه کوچک
خلاصه این برنامه

بیشتر
3,763
۱:۱۴ '