دست عشق
دست عشق
۳۳۸

دست عشق

۳۳۸
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

 داستان خانواده ایی را دنبال می کند که پدر خانواده در یک تصادف باعث مرگ یک نفر می شود و به همین علت به زندان می افتد.پدر که قادر به پرداخت دیه نیست، باید در زندان بماند. فرزندان و اعضاء خانواده تلاش دارند تا با تهیه پول دیه، پدر را از زندان آزاد کنند...

خلاصه این برنامه

بیشتر