رقص روی یخ
رقص روی یخ
11,952

رقص روی یخ

11,952
رقص روی یخ
' ۱:۱۹
11,951
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

رحمان جوانی شهرستانی است که باچند کارگر دیگر در کارگاه یخ سازی درحومه تهران کارمی کند. ایام، ایام محرم است. وی به دلیل بیماری پدر، درصدد مهیای پول و گرفتن دستمزد عقب افتاده اش جهت عمل پدرش می باشد. صاحب کارگاه وعده بعد از ایام عزاداری را داده و تهدید می کند که در صورت تعطیل کردن کارگاه دستمزدشان را نخواهد داد.

رقص روی یخ
11,951
۱:۱۹'
رقص روی یخ
خلاصه این برنامه

بیشتر
11,951
۱:۱۹ '