رقص روی یخ
رقص روی یخ
۱۱,۵۴۵

رقص روی یخ

۱۱,۵۴۵
رقص روی یخ
' ۱:۱۹
۱۱,۵۶۸
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

رحمان جوانی شهرستانی است که باچند کارگر دیگر در کارگاه یخ سازی درحومه تهران کارمی کند. ایام، ایام محرم است. وی به دلیل بیماری پدر، درصدد مهیای پول و گرفتن دستمزد عقب افتاده اش جهت عمل پدرش می باشد. صاحب کارگاه وعده بعد از ایام عزاداری را داده و تهدید می کند که در صورت تعطیل کردن کارگاه دستمزدشان را نخواهد داد.

رقص روی یخ
۱۱,۵۶۸
۱:۱۹'
رقص روی یخ
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۱,۵۶۸
۱:۱۹ '