بولک و لولک
بولک و لولک
۲۶۹,۷۰۹

بولک و لولک

۲۶۹,۷۰۹
قسمت ۷۱
' ۹
۵,۳۶۴
قسمت ۷۱
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
ژانر

انیمیشن

دسته بندی

کودک و نوجوان

شبکه
خلاصه این برنامه

لولک و بولک نام دو شخصیت کارتونی لهستانی می باشند . این دو شخصیت ، برگرفته از نام های فرزندان نویسنده این داستان به نام های "جان" و "رومان" می باشد. ماجراهای مربوط به این سریال ، از دو برادر جوان سرچشمه می گیرد که به مسائل جذابی می پردازند

قسمت ۷۱
۵,۳۶۴
۹'
قسمت ۷۱
خلاصه این برنامه

بیشتر
۵,۳۶۴
۹ '