یکی مثل من
یکی مثل من
۳۵,۰۰۰

یکی مثل من

۳۵,۰۰۰
یکی مثل من
' ۱:۱۷
۳۵,۰۰۲
تماشا کنید
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

کشور سازنده

ایران

شبکه
خلاصه این برنامه

جعفر و گلناز یک زوج و سپهر و نرگس زوج دیگری هستند که دو شیوه ارتباط خانوادگی را نشان می دهند.از سوی دیگر مشاور خانمی است که بسیار سخت گیر است و در انتها به ازدواج و تضاد نسبی زوجین تن می دهد.

یکی مثل من
۳۵,۰۰۲
۱:۱۷'
یکی مثل من
خلاصه این برنامه

بیشتر
۳۵,۰۰۲
۱:۱۷ '