سجاده
سجاده
2,492

سجاده

2,492
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دختربچه ای به دلیل مشغله کاری پدرش که مامور قطار است به روستایی پدری اش می رود تا مدتی را نزد مادر بزرگش بماند ، در روستا مدرسه متروکه ای وجود دارد که دختر بچه با کمک معلم و دیگر بچه های روستا تصمیم به آبادانی مدرسه میگیرند ...

خلاصه این برنامه

بیشتر