سجاده
سجاده
۲۹۲

سجاده

۲۹۲
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

دختربچه ای به دلیل مشغله کاری پدرش که مامور قطار است به روستایی پدری اش می رود تا مدتی را نزد مادر بزرگش بماند ، در روستا مدرسه متروکه ای وجود دارد که دختر بچه با کمک معلم و دیگر بچه های روستا تصمیم به آبادانی مدرسه میگیرند ...

خلاصه این برنامه

بیشتر