گروه تجسس ۲
گروه تجسس ۲
۱۳۷,۶۵۴

گروه تجسس ۲

۱۳۷,۶۵۴
آخرین فرصت
' ۴۳
۱۷,۵۴۱
آخرین فرصت
ژانر

پلیسی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

ایتالیا

شبکه
ژانر

پلیسی

دسته بندی

سریال خارجی

کشور سازنده

ایتالیا

شبکه
خلاصه این برنامه

 این سریال ایتالیایی داستان یک گروه تبهکار است که با شیوه هایی خاص و با نقاب حیوانات بر چهره شان باعث آزار و ناامنی مردم  می شوند که گروه تجسس از رازهای مهمی در خصوص این تبهکاران پرده بر می دارد.

آخرین فرصت
۱۷,۵۴۱
۴۳'
آخرین فرصت
خلاصه این برنامه

بیشتر
۱۷,۵۴۱
۴۳ '