نه یک اتفاق ساده
نه یک اتفاق ساده
۱۶۶

نه یک اتفاق ساده

۱۶۶
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

شبکه
ژانر

ملودرام

ژانر

خانوادگی

دسته بندی

فیلم سینمایی ایرانی

شبکه
خلاصه این برنامه

 نادر پسری باهوش و با استعداد که 15 سال دارد و در ی مدرسه شبانه روزی شهرستان فومن در مقطع راهنمایی درسش به اتمام رسیده 

خلاصه این برنامه

بیشتر