گل من گلی
گل من گلی
3,990

گل من گلی

3,990
شبکه
شبکه
خلاصه این برنامه

گلی نمونه یک دختر اصیل و پاک و معصوم ایرانی است که در هر قسمت از این مجموعه با قرار گرفتن در شرایط و موقعیت ها و مشاغل جدید، درگیر حوادث و مشکلاتی می شود که سعی می کند با تکیه بر هوش و ذکاوتش بر آنها پیروز شود.

قسمت ۱
3,987
۵۵'
قسمت ۱
خلاصه این برنامه

بیشتر
3,987
۵۵ '